Digital Transformation by Cisco – Security

ההרשמה למפגש שמטרתו הינה העשרת הידע הטכנולוגי באחד התחומים הכי חמים בשוק

Digital Transformation by Cisco – Security

 

התרחיש של מתקפות סייבר משתנה כל הזמן, ובמהירות. כדי להדוף את איומי הסייבר, ארגונים חייבים להתמקד בצמצום מרחב הפעולה המבצעי של התוקף.
הגנה יעילה והגבלת חופש הפעולה של התוקפים תוכל לצמצם את החשיפה לסכנות ואת מידת הנזק שעשוי להיגרם במקרה של כשל בהגנה.

סיסקו תציג מכלול של פתרונות אבטחת מידע שלובים ואינטגרטיביים אשר מגנות על הרשת בשכבות שונות כמו Mail, Web, DNS, Endpoint, Network.

 

תאריך: 19.3.2018

שעה: 8:30-18:30

מיקום: משרדי ,Cisco רחוב המלאכה 32, נתניה.

עלות: חינם 

להרשמה: Digital Transformation by Cisco – Security